INDICATORS ON โปรบัตรเครดิต 2567 YOU SHOULD KNOW

Indicators on โปรบัตรเครดิต 2567 You Should Know

Indicators on โปรบัตรเครดิต 2567 You Should Know

Blog Article

ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการใช้จ่ายผ่านบัตรไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น

และไม่สามารถโอนคะแนนให้สมาชิกบัตรอื่นของธนาคารกรุงเทพได้ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรปฎิเสธยอดใช้จ่าย หรือคืนสินค้า/บริการ หรือสาเหตุอื่นๆ

รายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รวมโปรโมชั่นจากบัตรเครดิต และพาร์ทเนอร์

คาร์ด เอกซ์ และ ธนาคาร ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ โปรบัตรเครดิต 2567 ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับสายการบิน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

การรีไฟแนนซ์อาจทำให้ผู้กู้ต้องทำให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้นานขึ้น ส่งผลกระทบต่อสถานะเครดิตของผู้กู้

รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้น การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้

สิทธิประโยชน์สูงสุด สำหรับสายเที่ยวญี่ปุ่น

ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตใบนั้นให้สิทธิประโยชน์เติมน้ำมันตลอดอายุของบัตรหรือไม่ หรือให้เฉพาะในช่วงเวลาที่จัดโปรโมชั่น

ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสูงสุดและคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

บัตรเครดิต ซื้อตั๋วเครื่องบิน นั้นไม่ได้เป็นบัตรเฉพาะครับ แต่เป็นบัตรที่ให้สิทธิพิเศษ สำหรับการซื้อ หรือจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินต่าง ครอบคลุมถึงสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้น บัตรประเภทนี้จึงมักเป็นบัตรที่อยู่ในกลุ่มของบัตรเครดิตท่องเที่ยว และบัตรเครดิตสะสมไมล์ โดยสำหรับบัตรเครดิต ซื้อตั๋วเครื่องบิน ที่ได้รับความนิยมในรอบปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

โปรโมชั่นบริการอื่น ๆ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบสถานะเงินโอนต่างประเทศ

Report this page